Enllaços

Francesc Abad: block W. B.

http://www.blockwb.net/materials.html
Francesc Abad: Ernst Bloch- Espai per a la utopia
L’Arxiu Walter Benjamin a l’Acadèmia de Belles Arts, Berlín
Associació Internacional Walter Benjamin
Walter Benjamin a Portbou
Círculo de Bellas Artes Madrid: Constel·lacions i Atlas Benjamin
Museu Memorial de l’Exili, Espai Memorial Walter Benjamin (Portbou)
Presentació de la lectura escènica “Walter Benjamin. Fragments d’una vida en temps foscos” (Muntatge de textos de Claudia Kalász).

El funàmbul, revista de cultura, TARDOR 2014, MONOGRÀFIC, Walter Benjamin, http://www.elfunambul.cat/ [SUMARI pàg 10-71]