PENSAR

 

[56] Fast thinking, Diari del pensar

 

“1 La crisis de la memoria

2 La desestructuración del concepto del espacio público

3 crisis de la legitimidad

‘Fast thinking’

                                   contaminació del món

                                   missatge ràpid i superficial

            Fast food

            Fast Thinking =

                                   contaminació del món audiovisual

                                   un missatge ràpid i superficial

                                   impedeix pensar – reflexionar i escollir – i per tant                                                                generar una autèntica cultura”

 

Un altre pensament de F. A. aprofundeix aquestes reflexions:

La Veu de la Cultura és la recuperació de la memòria oral a fi que tot pugui ser repensat de nou per a cada generació; és estar a les escoltes de la paraula no dita, per tal que la parla no es converteixi en rutina burocràtica i conversa buida i ratada pel conductivisme d’allò políticament correcte. És estar preocupat per la reflexió a propòsit d’allò que és exclòs sistemàticament pel discurs trivial (T. W. Adorno, Martin Heidegger, Hannah Arendt, Nelly Sachs, Paul Celan, Franz Rosenzweig, Hans Jonas, M. J. B. Metz), un palimpsest de veus, imatges i manuscrits.” (Francesc Abad, Wartwar, 2002)