PENSAR

 

[55] Pensar, 1990

Anagrama del verb pensar

 

Un apartat de block W. B. destaca de les Tesis de W. Benjamin precisament el concepte del pensament:

TESI XVII / PENSAMENT EXPERIÈNCIA EPOCAL I HISTÒRIA

“El pensar no és constituït tan sols pel moviment dels pensaments sinó també per llur aturada. (...) El materialista històric (...) se’n val per fer saltar una època determinada del fluir homogeni de la història, o també per fer saltar de la seva època una determinada vida, o, de l’obra de tota una vida, una determinada obra.”