BUILDING – BILDUNG

 

[46] “Producció”, Diari del pensar 2000-2005

 

El dibuix (que remunta al 1986/87) es planteja com fer la imatge del Fordisme. Utilitza una metàfora de la indústria tèxtil: la manera de barrejar diferents matèries superposades en capes per poder fer la producció del fil i per poder-lo teixir: “teixir realitats”. (Vegeu la màquina tèxtil al Nº 19.) Segons un comentari recent de l’artista “és una imatge que pot ser pensada de nou, 2010, amb referència al modus del treball artístic, filosòfic (referint-se a W. Benjamin, A. Warburg i a conceptes com ara constel·lació, fragment, associació). Barrejar és una forma de treballar i pensar : mesclar, unir coses diverses perquè formin un tot...Barreig significa confusió;combat - segons en Pompeu Fabra.”

 

“1999  palimpsesto

foto assortiment/ vídeo

la memòria és un paisatge topogràfic

 

1986/87

proyecto inicial

 

-multiplicidat

-estratos

-segmentos

- conceptos que se oponen

= mezclar las cosas

la barreja -

diferents estrats de la realitat”

 

A sota del dibuix:

uniformitat

domesticació

tèxtil     sentiment: diferents capes de llanes”