PROGRÉS I LA MEMÒRIA DELS PERDEDORS

 

[24] Diari del pensar

 

Verfügbar ..............disponible”

A l’esquerra:

Som verdaders Verfügbar en un món globalitzat.

Estem a disposició d’un tardà capitalisme salvatge que fa que (el nostre cos) no ens pertany. (La ment) ... està a disposició de l’ última multinacional. Ens fan estar disponibles i transportables (mobilitat)”

El pa de pols

Mossega, parteix-los el pa

(Brodsky / Auden / a S. H.*) *Seamus Heaney

A la dreta:

Germaine Tillion

Tzvetan Todorov

Son utilizados para hacer distintas tareas en el interior del campo.”

 

La globalització – l’ única forma de viure dins aquesta societat és estar verfügbar per fer el que l’economia vol –

La percepción de la modernidad lleva consigo la Crisis de la Memoria y de la Experiencia – en última instancia”