L‘ ÍNDEX HISTÒRIC DE LES IMATGES

 

[12] "186 graons de Mauthausen“, Diari del pensar, vídeo interactiu, 2001