L‘ ÍNDEX HISTÒRIC DE LES IMATGES

 

[11] Fotograma de la videoinstal·lació interactiva Wartwar , 2000

 

Un soldat de la primera Guerra Mundial manipula rètols de carrer per tal de confondre les tropes de l’enemic.

 

Nota manuscrita:

“pensament crític = pensament utòpic (eponimia 1)”.

 

Per a F. A. es tracta d’una imatge d’un significat gairebé mític perquè representa l’engany i l’esborrament dels noms.