LES PETJADES DE LA HISTÒRIA

 

[144] Esborrany pel projecte de l’estació d’ Almeda