LES PETJADES DE LA HISTÒRIA

 

[141 ] Esborrany pel projecte de l’estació d’ Almeda