LES PETJADES DE LA HISTÒRIA

 

[139] Fragment de les Tesis Sobre el concepte d’ història

 

TESI III / PASSAT I REDEMPCIÓ:

"Certament, sols a la humanitat redimida li pertany completament el seu passat. Això vol dir: sols la humanitat redimida pot citar el passat en cadascun dels seus moments."

 

Un Diari del pensar  recull tot el text i en destaca certes frases al marge. Aquestes frases es subratllen en la transcripció:

 

Un Diari del pensar  recull tot el text i en destaca certes frases al marge. Aquestes frases es subratllen en la transcripció:

"El cronista, que enumera els esdeveniments sense distingir els petits dels grans, és qui s’adona que no hi ha res d’allò que s’ha esdevingut que hagi perdut per la història. Certament, sols a la humanitat redimida pertny el seu pasat. Això vol dir: sols la humanitat redimida pot citar el passat en cadascun dels seus moments. Cadascun dels seus instants viscuts es converteix en una citation a l’ordre du jour– dia que és justament el novíssim.