LES PETJADES DE LA HISTÒRIA

 

[136] Les petjades de la història, 2005

 

Intervenció mural de F. A. a l’estació d’ Almeda (Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya). Almeda és un barri de Cornellà, Baix Llobregat (Barcelona). Els anys 1970, era un barri obrer de l’extraradi, amb moltes carències urbanístiques, culturals i socials. Per una banda, la població es rebel·lava contra la manca de projectes de millora del seu barri. Per l’altra banda la crisi industrial d’aquells anys va desencadenar una poderosa lluita obrera i ciutadana contra acomiadaments i repressions.

F. A. crea un espai de la memòria col·lectiva recordant aquells temps i aquella lluita per condicions de vida més dignes amb una seqüència de fotografies i textos entrellaçades d’una manera no consecutiva.

 

“La transmissió social de les narracions visuals/orals actuen com a elements aglutinants i definitoris de les comunitats davant de la deslocalització dels llocs de Memòria.”

 

Documentació del projecte en: Francesc Abad, Les petjades de la història. Intervenció a l’estació d’ Almeda. Generalitat de Catalunya, 2005.