DOLOR - UTOPIA

 

[134] El Camp de la Bota abans de la construcció del “Forum”