WALTER BENJAMIN - PASSATGES

 

[98] Foto de W. B a la Bibliotèque Nationale de Paris

(Arxiu Walter Benjamin, Berlín)