WALTER BENJAMIN - PASSATGES

 

[97] Fragment de les Tesis Sobre el concepte d’ història

TESI VIII / PROGRÉS I HISTÒRIA

“La tradició dels oprimits ens ensenya que l’«estat d’emergència» en què vivim és la regla. Cal que ens fem un concepte d’història que hi correspongui.”

 

F. A. observa al propòsit: “Intentar llegir allò que mai no s’ha escrit.”