WALTER BENJAMIN - PASSATGES

 

[125] Placa commemorativa per a W. Benjamin a la ciutat de Berlín (porcellana)

Es troba a la Prinzregentenstraße 66, Wilmersdorf.

 

“A la casa que hi havia abans, va viure Walter Benjamin (15/7/1892- 27/9/1940) des de 1930 fins a la seva emigració a l’any 1933. Era crític literari, assagista i filòsof. Hi va escriure parts del seu llibre Infància a Berlín al voltant del 1900. Es va suïcidar a la frontera francesa-espanyola perquè temia l’extradició a la Gestapo.”