WALTER BENJAMIN - PASSATGES

 

[122] Portada del Diari del pensar block W. B. 2

La citació és de T. W. Adorno:

"La tasca, gairebé impossible, consisteix en no deixar-se atontar ni pel poder dels altres ni per la pròpia impotència.·

                                               T.W. Adorno

                                               Minima Moralia nº 34

Orte/ mapa. Berlín 2008”