WALTER BENJAMIN - PASSATGES

 

[121] Portada del Diari del pensar block W. B. 1

El dibuix de W. Benjamin forma part d’un fragment sobre l’estètica (GS VI, 114)