WALTER BENJAMIN - PASSATGES

 

[117] La línia de Portbou. Homenatge a Walter Benjamin, instal·lació, 1991