NATURA

 

[75] Document biogràfic, 1972

Excedència cedida a l’artista per la fàbrica tèxtil “Tejidos Autonell” per poder acceptar una beca als Estats Units. El 1972, F. A. va viure un any als EEUU. L’estada va tenir com a consecüencia una ruptura amb el seu anterior concepte d’art.