NATURA

 

[73] Francesc  Abad al voltant del 1960 (18 anys)