NATURA

 

[68] Apunts sobre Ascio

 

“ ‘ser sin sombra’

hombres vegetales sin sombra

asociación: Sombra y Memoria

 

Ascios:

Habitantes de la zona tórrida

 cuando el sol estaba en su cénit

parecen no tener sombra –

mito

René Char: surrealismo”

 

F. A., semblant a René Char, hi contraposa a l’ ésser sense ombra –vol dir sense memòria- l’elogi a l’ombra (1996). Així va compondre en un altre moment el poema:

 

ELOGI A L’OMBRA

estar a l’ombra

ser ombra

ser, en l’ombra

tot i estar

i ser

el ser

és, o no

l’ombra

en perill d’extinció?

Tot i estar

i ser

el ser

i mentre observo, aquí,

l’ombra

com espai

les meves Stücke*                                       

són Holzwege**

 

*Stück: fragment, peça, mot usat per Pina Bausch per referir-se al seu treball.

**Holzweg: camí que ha anat desapareixent en no ser usat, segons Martin Heidegger.