IMATGE DIALÈCTICA

 

[66] Diari del pensar, 2003

Apunts al voltant d’una foto de T. W. Adorno (crèdit: “Adorno, al piano, en una imagen tomada del libro ‘En tierra de nadie’, Herder, 2003) junt amb un retall de premsa “Adorno, experiencia y utopía” en ocasió del centenari del seu naixement a l’any 2003. L’article explica el pensament del filòsof. F. A. en destaca:

 

“Cal estudiar els mecanismes ideològics que aniquilen al individu.

 

dar valor a lo marginado por el progreso, esto es en erigir al SUFRIMIENTO en condición de toda verdad

DIALECTICA NEGATIVA

 

Diari del pensar    vídeo

Theodor Wiesengrund Adorno

11 Setembre 2003

A (100 anys) del seu N.

 

Nº 9: apunts –

-buscar la experiencia –

que siempre es individual

y para ello, es preciso escuchar

-Sólo escuchando emerge lo

relevante y significativo en las palabras del otro”

 

Aquesta part de block W. B. està vinculada amb la Tesi V:

TESI V / DE COM EL PASSAT ÉS ASSUMIT DES DEL PRESENT

“La vera imatge del passat s’esmuny. (...) Perquè és una imatge irrecuperable del passat la que amenaça de desaparèixer amb qualsevol present que no hagi reconegut que ella se li adreçava.”