IMATGE DIALÈCTICA

 

[63] Gusen, Tríptic, 1998.

 

Ampliació extreta d'un quadern sobre l’ exposició "La paraula i el món", a Espais. Centre d´Art Contemporani, Girona (mostrada a block W. B. Museu de Granollers 2005-06).

Tres visualitzacions de paraules. El 2008, F. A. va donar el tríptic a l’Arxiu Walter Benjamin de Berlín.