LLENGUATGE

 

[60] “Enigma”, Diari del pensar

 

A l’esquerra:

“enigma

neologisme

Emprament d’un mot nou

d’una nova acceptació d’un mot.

Mot o gir de nova creació o al qual es dona un nou valor

història lingüística                          estrats”

 

A la dreta (vegeu. Laberint, Nº. 32):

“ ’Vorsicht / Lebensgefahr’

   atenció perill de mort

  • vert           criminals
  • negre       asocials
  • marró        gitanos, zíngaros
  • violeta      creyentes, curas alemanes
  • amarillos  estrella de David  judíos
  • rojo                       políticos alemanes y austríacos
  • rojo con la inicial de cada país escrita en negro    deportados políticos
  • azul con una S blanca españoles – S (Spanier)

Rufen avisar a quièn? J Amat-Piniella K.L. Reich ed. El Aleph editores, pàg. 205